Rejestracja elektroniczna

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem 14 63-16-555,  lub  za pomocą poniższego formularza.

Termin zapisów 15 sierpnia – 30 września  2023 r.

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Nr telefonu (wymagane)

  Kursy języka (wymagane)

  angielskiego

  francuskiego
  niemieckiego

  rosyjskiego
  włoskiego

  Rodzaj kursu, poziom zaawansowania, ilość godzin (wymagane)

  Pytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), (Dz. U. UE L 119, z 4.5.2016, s.1) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, mająca siedzibę w Tarnowie , ul Mickiewicza 8

  2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: e-mail inspektor_odo@pwsztar.edu.pl, tel. 14-63-16-643

  3. Podane dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji i utrzymania kontaktu z uczestnikami kursów języków obcych.

  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, niezwiązanym z realizacją kursów językowych.

  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (oraz otrzymania ich kopii), prawo do sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania oraz ich usunięcia.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. PE i R(UE) .

  8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o przyjęcia na kurs językowy.