Rejestracja elektroniczna

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem 14 63-16-555, osobiście w sekretariacie  lub  za pomocą poniższego formularza

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Kursy języka (wymagane)
angielskiego
francuskiego
hiszpańskiego
irlandzkiego
niemieckiego
rosyjskiego
włoskiego
szwedzki

Rodzaj kursu, poziom zaawansowania, ilość godzin (wymagane)

Pytania