Egzaminy

EpaLogo4cZ przyjemnością informujemy, że od  11 kwietnia 2016 r. Studium Języków Obcych  PWSZ w Tarnowie  jest partnerem  Educational Testing Service (ETS), największej organizacji testującej na świecie, lidera w tworzeniu obiektywnych i rzetelnych certyfikatów językowych i narzędzi wspomagających naukę języków obcych.

Educational Testing Service (ETS) jest globalnym liderem w dziedzinie oceny sprawności językowych, między innymi przy zastosowaniu testów TOEIC® i TOEFL®, do których rocznie przystępuje ponad 12 milionów osób w ponad 180 krajach na całym świecie (poza USA) .

Jako Akredytowane Centrum Egzaminacyjne ETS, Studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Nasi studenci, pracownicy, absolwenci, uczestnicy kursów językowych oraz wszystkie  osoby spoza Uczelni mogą w Studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie rejestrować się i zdawać  następujące egzaminy:  TOEIC Listening & Reading, TOEIC Bridge,  WiDaF,  WiDaF Basic, TFI

O egzaminie TOEIC®
Egzamin TOEIC® każdego roku zdaje ponad 7 milionów kandydatów i jest to najczęściej uznawany certyfikat w międzynarodowym środowisku pracy – honoruje go ponad 14 000 organizacji na świecie. Test sprawdza umiejętność praktycznego posługiwania się językiem angielskim w środowisku zawodowym i w codziennym życiu. Składa się z 200 pytań wielokrotnego wyboru i trwa 2 godziny zegarowe.

O egzaminach WiDaF®
Certyfikaty WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) określają poziom znajomości języka niemieckiego osób dorosłych w kontekście biznesowym, ogólnego środowiska pracy jak i sytuacjach życia codziennego.

  • Certyfikat WiDaF® – testuje znajomość biznesowego języka niemieckiego na poziomach A2-C2. Jest to test wyboru (tylko jedna prawidłowa odpowiedź) składający się ze 150 pytań testowych. Egzamin  trwa około 180 minut.
  • Certyfikat WiDaF® Basic – sprawdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim osób na niższych poziomach zaawansowania (A1-B1) w ogólnym środowisku pracy i sytuacjach życia codziennego. Jest to test wyboru (tylko jedna prawidłowa odpowiedź). Składa się z 70 pytań i trwa około 60 minut

O egzaminie TFI™
TFI™ (Test de français international™) to egzamin certyfikujący znajomość języka francuskiego osób, dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Egzamin ten sprawdza i potwierdza znajomość języka francuskiego środowiska pracy i życia osób dorosłych, od poziomu początkującego do zaawansowanego – niezależnie od wykonywanego zawodu czy posiadanego wykształcenia. Trwa około 110 minut.  Jest to test wyboru (A, B, C lub A, B, C i D). TFI™ składa się ze 180 zadań testowych.

Certyfikaty TOEIC,  WiDaF i TFI to cenny dodatek do CV, przepustka do kariery zawodowej i otwartość na nowe perspektywy.

KOSZT PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU:
TOEIC® L&R –  426 zł, dla studentów przewidziano zniżkę w wysokości 30 zł
TOEIC Bridge™ – 321 zł
WiDaF® – 460 zł
WiDaF® Basic – 340 zł
TFI™ – 426 zł, dla studentów przewidziano zniżkę w wysokości 30 zł.

WARUNKIEM PRZEPROWADZENIA DANEGO EGZAMINU JEST ZGŁOSZENIE SIĘ  CO NAJMNIEJ 3 OSÓB.

 REJESTRACJA
Rejestracji należy dokonywać w sekretariacie SJO, pok. A 328,
tel. 14-63-16-555, e-mail:  sjo@pwsztar.edu.pl  w godzinach  7:30-15:30.

WPŁATY
Opłatę egzaminacyjną prosimy wpłacać na konto:
17 1240 4748 1111 0000 4881 2234, w tytule przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz nazwę egzaminu.

INFORMACJE O EGZAMINACH
Szczegóły dotyczące egzaminów TOEIC, WiDaF i TFI znajdują się na stronie ETS Global http://www.etsglobal.org/Pl/Pol w zakładce Testy i Przygotowanie,  na stronie Studium Języków Obcych http://www.sjo.pwsztar.edu.pl  w zakładce Egzaminy, w sekretariacie Kursów Języków Obcych pok. A 328, tel. 14-63-16-555.

Darmowy test próbny TOEIC® Online Placement:  http://www.testujangielski.pl